książki #1

 

Wszystkie wydania książek w nakładzie numerowanym, składane na linotypie, tłoczone na prasie ręcznej.

 

 • prof. dr hab. Jan Miodek, Szósty Wieczór Akademicki „Polszczyzna po roku 1989” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2000
 • ks. Adam Boniecki, Dziewiąty Wieczór Akademicki „Kościół w świecie zmieniającej się kultury” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2002
 • prof. Jerzy Stuhr, Dziesiąty Wieczór Akademicki „Twórczość czy odtwórczość” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2004
 • prof. dr hab. Andrzej Zoll, Jedenasty Wieczór Akademicki „Prawa obywatelskie a problem bezpieczeństwa” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2005
 • o. prof. pt dr hab. Andrzej A. Napiórkowski Osppe, Dwunasty Wieczór Akademicki „Acheiropity – ikony nie ręką ludzką uczynione. Teologia świętego obrazu. nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2006
 • ks Arcybiskup prof. zw. dr hab. Alfons Nossol, Piętnasty Wieczór Akademicki „Nasz wkład w budowę jedności europejskiej jako Wspólnoty Ducha” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2007
 • prof. dr hab. Marek Zrałek, Trzeci Koncert Akademicki „Spór o istotę materii” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2001
 • prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka, Czwarty Koncert Akademicki „Feminizm u progu nowego wieku” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2000
 • prof. dr hab. Janusz Janeczek, Piąty Koncert Akademicki „Pukając do Drzwi Kamienia” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2001
 • prof dr. hab. Paweł Migula, Szósty Koncert Akademicki „Perfumy w świecie owadów” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2002
 • prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Siódmy Koncert Akademicki „Czy zmęczenie jest przeznaczeniem człowieka” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2003
 • ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, Ósmy Koncert Akademicki, „Anonimowe chrześcijaństwo” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2004
 • prof. dr hab. Alicja Ratuszna, Dziewiąty Koncert Akademicki ” Światłoterapia – szansą w leczeniu nowotworów?” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2005
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański, Dziesiąty Koncert Akademicki „Między domem a kosmosem” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2006
 • prof. Krzysztof Zanussi, Uroczysty XII Koncert Akademicki „Prometejska powinność humanisty” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2008
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, XL Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 „Uniwersytet i to, co między ludźmi” nakład 100 egzemplarzy numerowanych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2008
 • Tadeusz Sławek „Olmatyja, czyli o MIEJSCU” nakład 25 egzemplarzy numerowanych 2002
 • Tadeusz Sławek „Pięć esejów o gościnności” nakład 60 egzemplarzy numerowanych, Tadeusz Sławek 2000
 • Piotr Wachenius „Himny moie domowe” napisane w Pszczynie prawdopodobnie około 1612 roku. Druk wydano z okazji X Dialogów Muzyki i Poezji „Plesna Civitias”
 • „Kazanie przeciw pijaństwu” zostało wygłoszone i spisane w 1765 roku